Whitman Blames Poizner for Ducking Debates | NBC Bay Area