Whitman Blames Poizner for Ducking Debates - NBC Bay Area